Madkort


 

Galicia Asturias Cantabria Euskadi Navarra Castilla y León La Rioja Extremadura Andalucía Madrid Castilla La Mancha Aragón Cataluña Comunidad Valenciana Murcia Islas Baleares Islas Canarias

Spanien består af 17 selvstyrende områder samt 2 mindre enklaver i Nordafrika

Mange af disse områder har en lang historie, og for nogles vedkommende drejer det sig om tidligere selvstændige kongeriger. Nogle har eget sprog ved siden af det officielle spanske sprog, og der er generelt store kulturelle forskelle mellem de forskellige egne i Spanien

Ved at klikke på de enkelte områder kan man få noget at vide om de vigtigste produkter og madretter

 

© Birthe Gawinski